Business Software Development

Software Development vanuit het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Communicatie & Kwaliteit

Wij kunnen uw opdrachten alleen optimaal uitvoeren wanneer wij goed begrijpen wat uw wensen zijn. Dat gaat vaak verder dan het alleen vertalen van een papieren specificatie naar een technische oplossing.

Het bovenstaande plaatje dat al sinds jaar en dag in de ICT circuleert is helaas nog steeds zeer actueel.


Resultaat Gericht & Added Value

Wij streven naar een korte ontwikkel cyclus en regelmatige evaluatie van opgeleverde (deel)producten.

Door regelmatige Quality Reviews door de klant op werkende (deel)producten kan er tijdig worden bijgestuurd waar nodig. De klant is gedurende het project dus continu betrokken bij de werkzaamheden. Het ontwikkelteam gebruikt de feedback van de klant in volgende iteraties.

Door regelmatig kleine werkende delen op te leveren, hoeft de klant met het gebruik van onderdelen niet te wachten tot het gehele project is afgerond. Er is dus snel en continu sprake van een toegevoegde waarde.

PRINCE2 & Scrum

Wij gebruiken internationale best practices PRINCE2 en SCRUM bij de uitvoering van projecten. Beiden zijn resultaat gericht en dragen bij aan een optimale communicatie tussen opdrachtgever en dienstverlener. Hierdoor kan de opdrachtgever de ontwikkelingen van zowel het product als het project op de voet volgen.

Wij ontwikkelen en systeemtesten in de Cloud, zodat u continu kunt meekijken.