Business Software Development

Software Development vanuit het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Borging van ICT-skills

Bedrijven met een kleine ICT afdeling zijn veelal afhankelijk van de kennis en ervaring van individuen.

Verklein deze afhankelijkheid door het inhuren van een DUCASO consultant voor een aantal uur per maand. Door een van onze consultants een aantal uur per maand in te zetten voor werkzaamheden binnen uw organisatie beschikt u over extra capaciteit die u flexibel kunt inzetten. Belangrijker is echter nog dat deze consultant kennis en ervaring opdoet van uw bedrijfsspecifieke situatie, waardoor u over een "back-up" beschikt wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld bij ziekte of vakanties.

Bijkomend voordeel is dat deze consultants ook kennis en ervaring opdoen bij andere bedrijven, die van pas kunnen komen binnen uw organisatie.


ICT Strippenkaart

Met de ICT strippenkaart koopt u maandelijks een vast aantal uren in. Bijvoorbeeld vier dagen per maand of vier halve dagen per maand.

Gedurende deze uren wordt de DUCASO consultant in onderling overleg op verschillende gebieden binnen uw ICT organisatie ingezet waardoor er tijdens de werkzaamheden tevens kennisoverdracht plaatsvindt.

Hierbij kan gedacht worden aan het ontwikkelen van kleine deelsystemen, maar ook aan het uitvoeren van audits en/of systeemtesten.

Hierbij streven wij er tevens naar om vanuit het oogpunt van risicomanagement verschillende consultants bij u in te zetten, om daarmee de afhankelijk van individuen nog verder te verkleinen.

Vervanging bij ziekte en vakanties

De DUCASO consultant die tijdens de strippenkaart-uren kennis heeft opgedaan van de bedrijfskritische ICT processen en infrastructuur binnen uw organisatie kan ook worden ingehuurd tijdens ziekte en/of vakanties van uw eigen personeel.

Onze consultant heeft dan al de benodigde kennis reeds paraat en kan dus snel en deskundig optreden waar noodzakelijk.

Of tijdelijk wat extra capaciteit ...

Niet alleen bij ziekte of vakanties, maar ook wanneer u tijdelijk wat extra capaciteit nodig heeft, is het prettig te weten dat er consultants zijn die bekend zijn met uw ICT infrastructuur en die dus direct inzetbaar zijn.